Atölyeler

Geziler

Okullarımızda her ay bir gezi  veya kültürel etkinlik düzelenir . Okul bahçemizde kukla tiyatro vb gösterileri yapılır . okul servislerimiz eşliğinde bölgemizdeki sinema tiyatro müze buz pateni akvaryum logoland vb alanlarına geziler düzenlenir . Okul dışı gezilerimizde çocuklarımıza üzerinde okul ailemi ve numarası bulunan önlükler giydirilir .

Sokak Oyunları Atölye Çalışmaları

Sokak Oyunları Atölye Çalışmaları Okul öncesi dönem çocukları oyun çocuğudur. Çocuklar için eğitim ve öğrenme oyun demektir. Oyun ile çevrelerinde olup biteni, sosyal etkileşimi, hayal kurmayı, sembolleştirmeyi ve kuralları öğrenirler. Hareketli eğitici dinlendirici  oyun etkinlikleri ile bir yandan çocukların oyun ihtiyaçları giderilirken diğer yandan çocuğun sosyal, duygusal ve kişilik gelişimleri desteklenir.

Orf Etkinliği Atölye Çalışmaları

Orf Etkinliği Atölye Çalışmaları Okullarımızda çocuklarımızın, işitsel zekâ kapasitelerini arttırmak için kullandığımız ORFF tekniği, aslında bir ders değil oyun biçiminde öğretime dayanmaktadır. Orf yönteminde ilk kullanılan çalgılar standart olmayan yani çocukların keşfettikleri çalgılardır. Velilerimizin de desteği ile içi boş şişeler, tahta parçaları, kurumuş tomurcuklar vb. gibi pek çok çalgılar yaparız. Genel

Kukla Atölye Çalışmaları

Kukla AtölyeSİ Okullarımızda kuklasız sınıf ,kuklasız eğitim olmaz ilkesi ile eğitimlerimizde kukla atölye çalışmalarını sıklıkla kullanıyoruz. Çocuklarımızın kendi kuklarını yapmalarını ve bunları proje kapsamında sunum olarak hazırlayıp sınıf içinde arkadaşları ile paylaşmalarını sağladığımız sunum projelerimizi gerçekleştiriyoruz. ÇOMAK KUKLASI ,KAŞIK KUKLASI ,PARMAK KUKLASI Kuklanın Faydaları Çocuklar kuklayı bir oyun gibi algıladıklarından

Mutfak Atölye Çalışmaları

Mutfak Atölye Çalışmaları MONTESORİ eğitim modeli içinde yer alan mutfak atölye etkinlikleri ile minik şeflerimiz  bir yandan İnce motor becerilerini, bir yandan da el- göz koordinasyonunu geliştirirler. Bu çalışmalar çocukların sosyalleşmelerine katkıda bulunur , işbirliğini ve ekip çalışmasını öğrenirler, Turşu nasıl kurulur ,krema nasıl yapılır, fırında kaç dakikada kurabiye pişer gibi

Sanat Atölyesi Çalışmaları

Sanat Atölyesi Çalışmaları Kurumumuzda sanat eğitimi özel bir öneme sahiptir. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunu KURUCUMUZ destek ve yönlendirmeleri ile sanat etkinlikleri yapılmaktadır. Sanat atölyesi çalışmaları le öğrencinin üretkenliğini en üst düzeye çıkarmak hedeflenmektedir Çocukluk döneminde çocuğun üretkenlik, özgüven gelişimi ve özgün kararlar almasında ve kendisini ifade etmesinde sanat etkinlikleri son

Drama Atölye Çalışmaları

Drama AtölyeSİ Okullarımızın eğitim programlarımı drama atölye çalışmaları ile işlenmektedir Eğitim demek çocuk için oyun demektir bir konuyu ele aldığımızda bunu çocuklarımıza en kalıcı ve en eğlenceli nasıl öğreteceğimizi düşünür ve her konuya özel bir drama geliştiririz. Çocuğun oyun ve drama içinde öğrenme süreci daha hızlı ve kalıcı olmaktadır. Drama atölye çalışmaları